ETİK KURUL ÜYELERİ

Prof.Dr.Aygün ATTAR
Rektör
Prof Dr. Jale SARMAŞIK
Başkan
Prof Dr. Mahir KADAKAL
Rektör Yardımcısı
Prof Dr. Canan ÇELİK
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof Dr. Selçuk DUMAN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Doç.Dr. Sedat MADEN
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü
Doç. Dr.Mehmet DURKAYA
İktisadi ve İdari Bilimler F. Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Emine YALÇIN
Teknik Bilimler MYO Müdürü
Yrd.Doç.Dr.Sevgi KESİCİ
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Yusuf YURT
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Songül Saka
Genel Sekreter Raporter