04.09.2015 | 14:58
Kategori: Etkinlik


SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA KAYIT DUYURUSU


 

 

Kayıt Tarihleri : 07-11 Eylül 2015

Kayıt Yeri       : Giresun Üniversitesi Öğrenci işleri Daire Başkanlığı Güre Yerleşkesi – GİRESUN

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Önlisans diplomasının veya önlisans geçici mezuniyet belgesinin aslı.

2-İki adet vesikalık fotoğraf.

3-Not durum belgesinin (transkript) onaylı örneği.

4-Önlisans programında görülen derslerin onaylı ders içerikleri

5-Erkek adaylar için Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden alınacak askerlik durum belgesi.

6- Katkı payı 1. taksidinin ödendiğini gösterir belge. (Adaylara kayıtlar sırasında ödeme belgesi düzenlenerek katkı payı bankaya yatırtılacaktır.)

 

KATKI PAYI ÜCRETLERİ

Fizik 1. Taksit : 142 TL

Kimya 1. Taksit : 142 TL

Gıda Teknolojisi: 95 TL

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR:

-Kayıt yaptırmak isteyen adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. (Zorunlu hallerde noter tasdikli vekaletname ile kayıt yaptırılabilir.)

-Yerleşen adayların mezuniyet tarihi, diploma notu gibi bilgileri beyana göre alındığından, yanlış beyanda bulunan öğrenciler yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.