İdari Birim Görevlileri


Genel Sekreter Songül SAKA songul.saka@giresun.edu.tr
Genel Sekreter Yrd. Zafer Şenol OKSAL zafer.oksal@giresun.edu.tr
Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı Ahmet Tevfik KORKMAZ ahmet.tevfik.korkmaz@giresun.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Salim ERTÜRK salim.erturk@giresun.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Doğan TUNÇ dogan.tunc@giresun.edu.tr
İdari Mali İŞLER Daire Başkanı Hüseyin PEHLİVAN huseyin.pehlivan@giresun.edu.tr
Personel Daire Başkanı Arzu TURAN KURT arzu.turan.kurt@giresun.edu.tr
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümmühan ÖZGÜL ummuhan.ozgul@giresun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanı Hacı Murat KÖKSAL haci.murat.koksal@giresun.edu.tr
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hacı Ömer ODABAŞ omer.odabas@giresun.edu.tr
Hukuk Müşavirliği / Müşavir İsmail Serhan AYHAN ismail.serhan@giresun.edu.tr
Basın Koordinatörlüğü Murat AYAR murat.ayar@giresun.edu.tr
Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Öğr. Gör. Oğuz Han ÖZTAY o.oztay@giresun.edu.tr